Banery

Treść strony Aktualności

Przedsiębiorczy uczeń – warsztaty z przedsiębiorczości

Warsztaty z przedsiębiorczości to kolejne przedsięwzięcie, które udało się zrealizować w ramach projektu. Ich celem było:

·         uświadomienie uczniom konieczności przedsiębiorczych zachowań,

·         pokazanie uwarunkowań bycia przedsiębiorczym człowiekiem i utworzenia przedsiębiorczej organizacji,

·         wykształcenie świadomości, że wiedza z zakresu komunikacji interpersonalnej, ekonomii, matematyki i zarządzania ułatwia bycie przedsiębiorczym,

·         wykształcenie umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy matematycznej i logicznej,

·         przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym.

 

                   Warsztaty odbyły się w 12 szkołach biorących udział w projekcie. W każdej ze szkół otworzono dwunastoosobową grupę, z którą zajęcia przeprowadził trener z Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” z Krakowa. Zrealizowane zagadnienia to: przedsiębiorca oraz przedsiębiorstwo, budżet domowy i budżet państwa, dziura budżetowa oraz inflacja, przepływy pieniężne  (oszczędzanie, inwestowanie, zadłużenie), efektywne zakupy – co, jak i dlaczego?, cashflow. 

                   Zajęcia prowadzone były w formie kreatywnych warsztatów, podczas których wykorzystano m.in.  gry finansowe, zabawy edukacyjne oraz inne formy i metody  rozwijające u uczniów kompetencje niezbędne na rynku pracy, tj. kompetencje matematyczne, kreatywność, innowacyjność,  praca zespołowa,  inicjatywność i przedsiębiorczość.

wstecz

Kontakt

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 

BIURO PROJEKTU:
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń
Pok 256, II piętro budynku Arpol

 

Informacji udzielają:

Beata Laskowska
tel. 728 494 690
e-mail: b.laskowska@kujawsko-pomorskie.pl

Monika Sanocka
tel. 795 181 950
e-mail: m.sanocka@kujawsko-pomorskie.pl

 

Departament Edukacji
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

 

Adres wysyłkowy:

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
dopisek "RNŚ II"

 

Sekretariat   
tel. 56 621 87 79
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl


Godziny pracy interesantów
w Urzędzie Marszałkowskim:

Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-16:30
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-13:30

 

Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu