Banery

Aktualności

Opis projektu:

O projekcie

Opis projektu

Projekt „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” realizowany jest przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie Ogólne i Zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Ogólne.

Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt realizowany jest w partnerstwie wraz z 6 partnerami będącymi organami prowadzącymi dla liceów ogólnokształcących oraz techników województwa kujawsko-pomorskiego.

Partnerzy projektu:

 1. Gmina Miasta Brodnica
 2. Powiat Golubsko-Dobrzyński
 3. Powiat Grudziądzki
 4. Gmina Miasto Włocławek
 5. Gmina Barcin
 6. Powiat Tucholski.

Czas trwania projektu:  01.07.2018 – 31.08.2023

Grupa docelowa: 1170 uczniów z 13 szkół ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Cele

Cel projektu

Cel szczegółowy PI RPO
Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.
 
Cel projektu
Wdrożenie wysokiej jakości edukacji przygotowującej do przedsiębiorczości i innowacyjności niezbędnej do rozwoju społecznego i gospodarczego regionu w liceach i technikach województwa kujawsko-pomorskiego poprzez rozwój kompetencji kluczowych uczniów. 

Rezultaty

Rezultaty

Realizacja projektu, promowanie nauk ścisłych oraz współpraca z uczelnią wyższą przyczyni się do poprawy jakości edukacji przygotowującej do przedsiębiorczości i innowacyjności niezbędnej do rozwoju społecznego i gospodarczego regionu.

W wyniku projektu:

 1. 1170 uczniów otrzyma wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy
 2. Pracownie informatyczne i matematyczne w 13 szkołach z województwa kujawsko-pomorskiego zostaną wyposażone w sprzęt TIK oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Finansowanie

Finansowanie

Ogółem: 2 909 981,97

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 473 484,67

Wkład krajowy: 290 998,20 zł

Wkład własny: 145 499,10 zł

Zadania

Zadania

 1. Zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK dla pracowni matematycznych i informatycznych w 13 szkołach;
 2. Zajęcia dla uczniów w ramach kół programistów i matematyków prowadzone w szkołach;
 3. Zajęcia kół chemików, biologów, fizyków i badaczy zakamarków wszechświata prowadzone w szkołach i w zewnętrznych laboratoriach;
 4. Warsztaty naukowe dla uczniów w centrum nauki w regionie;
 5. Wakacyjne obozy naukowe dla uczniów w centrum nauki w regionie;
 6. Warsztaty z kompetencji mękkich.

Wykaz szkół

Wykaz szkół biorących udział w projekcie

Gmina Miasto Brodnica

III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. Karola Wotyły-Jana Pawła II , ul. Matejki 5, 87-300 Brodnica

Powiat Golubsko-Dobrzyński

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny, ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń
Technikum w Zespole Szkół nr 2, ul. Kilińskiego 31, 87-400 Golub-Dobrzyń

Powiat Grudziądzki

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka, ul. Odrodzenia Polski 3, 86-320 Łasin
Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka, ul. Odrodzenia Polski 3, 86-320 Łasin

Gmina Miasto Włocławek

I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul. Mickiewicza 6, 87-800 Włocławek
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Urocza 3, 87-800 Włocławek
III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, ul. Bechiego 1, 87-800 Włocławek
IV Liceum Ogólnokształcące, w Zespole Szkół Nr 4 im. K.K. Baczyńskiego,  ul. Kaliska 108, 87-800 Włocławek
Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych, ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek

Gmina Barcin

Liceum Ogólnokształcące, ul. Polna 1, 88-190 Barcin

Powiat Tucholski

Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego, ul. Pocztowa 8a, 89-500 Tuchola
Technikum w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty-Połczyńskiego, Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola

Strona w konstrukcji

Kontakt

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 

BIURO PROJEKTU:
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń
Pok 256, II piętro budynku Arpol

 

Informacji udzielają:

Beata Laskowska
tel. 728 494 690
e-mail: b.laskowska@kujawsko-pomorskie.pl

Monika Sanocka
tel. 795 181 950
e-mail: m.sanocka@kujawsko-pomorskie.pl

 

Departament Edukacji
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

 

Adres wysyłkowy:

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
dopisek "RNŚ II"

 

Sekretariat   
tel. 56 621 87 79
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl


Godziny pracy interesantów
w Urzędzie Marszałkowskim:

Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-16:30
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-13:30

 

Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu