Banery

Treść strony O projekcie

Opis projektu

Projekt „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” realizowany jest przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie Ogólne i Zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Ogólne.

Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt realizowany jest w partnerstwie wraz z 6 partnerami będącymi organami prowadzącymi dla liceów ogólnokształcących oraz techników województwa kujawsko-pomorskiego.

Partnerzy projektu:

  1. Gmina Miasta Brodnica
  2. Powiat Golubsko-Dobrzyński
  3. Powiat Grudziądzki
  4. Gmina Miasto Włocławek
  5. Gmina Barcin
  6. Powiat Tucholski.

Czas trwania projektu:  01.07.2018 – 31.08.2023

Grupa docelowa: 1170 uczniów z 13 szkół ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Kontakt

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 

BIURO PROJEKTU:
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń
Pok 256, II piętro budynku Arpol

 

Informacji udzielają:

Beata Laskowska
tel. 728 494 690
e-mail: b.laskowska@kujawsko-pomorskie.pl

Monika Sanocka
tel. 795 181 950
e-mail: m.sanocka@kujawsko-pomorskie.pl

 

Departament Edukacji
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

 

Adres wysyłkowy:

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
dopisek "RNŚ II"

 

Sekretariat   
tel. 56 621 87 79
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl


Godziny pracy interesantów
w Urzędzie Marszałkowskim:

Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-16:30
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-13:30

 

Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu