Banery

Treść strony Aktualności

Trwa realizacja projektu

Trwa realizacja projektu „Region Nauk Ścisłych II– edukacja przyszłości”. 
Od września 2018 r. w projekcie wzięło udział ponad 1000 uczniów  z trzynastu liceów i techników województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem projektu jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, tj. kompetencje matematyczno-przyrodnicze, ICT, kreatywność, innowacyjność i praca zespołowa. Uczniowie korzystają z dodatkowej, zapewniającej wysoką jakość kształcenia oferty edukacyjnejw postaci zajęć prowadzonych w sposób innowacyjny, zapewniający indywidualne podejście do uczniów, umożliwiający efektywne wykorzystanie ich umiejętności, wiedzy, talentów i mocnych stron, a także wykazywanie się pomysłowością, zaradnością, umiejętnością pracy w grupie.

Kluczowym elementem przedsięwzięcia są zajęcia w ramach kół matematycznych, programistów, chemików, fizyków, biologów i badaczy zakamarków wszechświata, prowadzone w szkołach przez nauczycieli na co dzień pracujących z uczniami w oparciu o program opracowany w ramach projektu przez zewnętrznych ekspertów, a także o program dopasowany do potrzeb i umiejętności uczniów.

Dodatkowo dla uczestników kół chemików, fizyków, biologów i badaczy zakamarków wszechświata organizowane są wyjazdy edukacyjne. Uczniowie dwukrotnie przyjeżdżają  do Torunia na zajęcia w specjalistycznych laboratoriach na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tematyka zajęć w każdej z 4 specjalizacji została przygotowana w taki sposób, aby rozwijać u uczniów zainteresowania oraz kompetencje w zakresie umiejętności systematycznego rozwiązywania problemów, analitycznego myślenia, współpracy, prezentowania wyników i kreatywności. Na zajęciach uczniowie pod okiem pracowników dydaktycznych uniwersytetu zdobywają doświadczenie w pracy badawczej i laboratoryjnej, pracują samodzielnie i w grupach z zastosowaniem metody „design thinking”. Organizatorem zajęć na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego jest Akademia Nauki Ewelina Zalewska w Toruniu. Do tej pory w zajęciach w ramach wszystkich kół wzięło udział 440 uczniów w ramach 35 grup. Od października zajęcia rozpoczną nowi uczniowie w ramach 36 nowopowstałych grup.

Bardzo się cieszę, że nasi licealiści i nauczyciele realizują projekt „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”. Korzyści, które z tego wynikają to: rozwój zainteresowań i pasji uczniów, ale też odkrycie przez niektórych własnych talentów, zdolności, możliwość samorealizowania się przez młodzież, wzrost poczucia własnej wartości, przebywanie podczas zajęć i wyjazdów wśród rówieśników o podobnych zainteresowaniach, zapatrywaniach, większa pewność siebie, poczucie bycia docenionym, oderwanie się od problemów życia codziennego, ich wyciszenie, wzrost poczucia samodzielności u uczniów, wzrost zaradności wychowanków.Pomoce dydaktyczne, które pozyskaliśmy wpłynęły na uatrakcyjnienie zajęć, większą aktywność uczniów, szczególnie widać to na chemii i na informatyce. Nauczyciele poszerzyli wiedzę i umiejętności, co przełożyło się w zmianę podejścia do uczniów i większe zaangażowanie w pracę. – mówi Pani Marzena Wolska, dyrektor Zespołu Szkół w Barcinie.

Pierwszym etapem projektu było doposażenie szkolnych pracowni matematycznych i informatycznych w niezbędny sprzęt komputerowy, meble i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Do szkół trafiły wówczas m.in. przenośne komputery, drukarki 3D, roboty, urządzenia wielofunkcyjne, projektory i ekrany, tablety, wizualizery cyfrowe, tablice kopiujące, przybory szkolne oraz meble – szafki i stoliki. Wartość doposażenia dla wszystkich szkół wyniosła 819 000  zł. W listopadzie 2021 r. do szkół dotarły także kolejne pomoce dydaktyczne, które unowocześniły szkolne pracownie biologiczne, chemiczne, fizyczne i geograficzne. Wartość zakupionego wyposażenia wyniosła 114 216 zł.

Podczas realizacji projektu odbyło się 12 edycji jednodniowych warsztatów naukowych w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, podczas których 420 uczniów samodzielnie przeprowadzało doświadczenia i eksperymenty w pracowniach biologicznej i fizycznej oraz na ścieżce dydaktycznej „O obrotach”. W młodych naukowców w Młynie Wiedzy wcielało się także 200 uczniów, którzy wzięli udział  łącznie w 5 turnusach pięciodniowych  obozów naukowych, które zorganizowano podczas wakacji w 2019 i 2021 roku.

Rozwijanie kompetencji w zakresie nauk ścisłych jest istotnym elementem kształcenia na etapie szkoły średniej. Udział naszej placówki w projekcie „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” umożliwia uczniom zdobywanie i poszerzanie wiedzy i umiejętności w ramach koła matematycznego, chemików i programistów. Wszystkie zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy bardzo wysoka frekwencja oraz aktywna postawa i pełna zaangażowania postawa uczestników. W ramach wyżej wymienionych kół naukowych realizowany jest program opracowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy oraz scenariusze zajęć przygotowane przez nauczycieli prowadzących. Dzięki temu uczniowie mogą powtórzyć i utrwalić materiał przewidziany podstawą programową oraz znacznie poszerzyć wiedzę o treści wykraczające poza te realizowane w liceum ogólnokształcącym. 
Warto podkreślić, że w ramach kół naukowych oraz podczas tradycyjnych zajęć lekcyjnych uczniowie wykorzystują sprzęt i materiały otrzymane w ramach projektu. Wzbogaciły one bazę dydaktyczną szkoły, co ma realny wpływ na poprawę jakości i urozmaicenie zajęć.
Uczniowie naszej szkoły mają ponadto okazję uczestniczyć w wielu działaniach projektowych poza terenem szkoły - w warsztatach naukowych w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, wakacyjnym obozie naukowym czy  dwudniowych warsztatach w ramach koła chemików. Ogromnym plusem  zajęć wyjazdowych jest możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w sytuacji pozaszkolnej, nauka pod kierunkiem kadry szkół wyższych i pracowników centrów nauki oraz poznanie specyfiki studiów i pracy w zawodach z dziedziny nauk ścisłych.- mówi Pani Magdalena Mądrzycka, szkolny koordynator projektu.

W ramach planowanych działań odbędą się jeszcze zajęcia wyjazdowe dla uczniów w formie warsztatów z kompetencji miękkich. Program przewiduje wsparcie młodzieży m.in. w zakresie kreatywności i techniki twórczego myślenia, motywacji, rozwoju osobistego, zarządzania czasem. Celem działania jest wsparcie uczniów w procesie edukacji po pandemii Covid-19 w sposób umożliwiający  im odnalezienie się w nowych realiach, motywujący do dalszego rozwoju oraz wyznaczania nowych celów edukacyjnych.

W III Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy realizowane są zajęcia w trzech kołach przedmiotowych w ramach projektu „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”. Na zajęciach koła informatycznego, koła matematycznego i koła chemicznego uczniowie poszerzają swoje wiadomości ze swoich ulubionych przedmiotów, rozwiązują problemy osadzone w kontekście rzeczywistym, rozwijają swoje kompetencje matematyczne, informatyczne i z zakresu przedmiotów przyrodniczych. W ramach projektu szkoła doposażona została w nowoczesne pomoce naukowe wspierające nauczycieli w realizacji zajęć. Uczniowie uczestniczyli w obozach naukowych, w czasie których wykonywali doświadczenia chemiczne w profesjonalnych laboratoriach.
Udział w projekcie daje uczniom możliwość lepszego przygotowania się do egzaminów zewnętrznych, ale przede wszystkim pozwala spojrzeć na przedmioty ścisłe z bardzo szerokiej perspektywy, w szczególności pokazuje praktyczne zastosowania wiedzy.Projekt spełnił swoje zadanie i wart jest kontynuowania.mówi Pan Marek Jasiński, dyrektor I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy.

Projekt będzie realizowany do końca sierpnia 2023 roku. Środki finansowe w wysokości 2 909 981,97 zł pochodzą z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Samorząd województwa realizuje przedsięwzięcie w kooperacji z sześcioma partnerami, którymi są:

 • Gmina Miasta Brodnica,
 • Powiat Golubsko-Dobrzyński,
 • Powiat Grudziądzki,
 • Gmina Miasto Włocławek,
 • Gmina Barcin,
 • Powiat Tucholski.

 

 

Zajęcia kół chemików, biologów, fizyków i badaczy zakamarków wszechświata

 • Zajęcia koła chemików na UMK w Toruniu
  fot. Akademia Nauki Ewelina Zalewska w Toruniu
 • Zajęcia koła chemików na UMK w Toruniu
  fot. Akademia Nauki Ewelina Zalewska w Toruniu
 • Zajęcia koła chemików w laboratorium UMK w Toruniu
  fot. Akademia Nauki Ewelina Zalewska w Toruniu
 • Zajęcia koła biologów na UMK w Toruniu
  fot. Akademia Nauki Ewelina Zalewska w Toruniu
 • Zajęcia koła fizyków
  fot. Akademia Nauki Ewelina Zalewska w Toruniu
 • Zajęcia koła badaczy zakamarków wszechświata
  fot. Akademia Nauki Ewelina Zalewska w Toruniu

wstecz

Kontakt

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 

BIURO PROJEKTU:
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń
Pok 256, II piętro budynku Arpol

 

Informacji udzielają:

Beata Laskowska
tel. 728 494 690
e-mail: b.laskowska@kujawsko-pomorskie.pl

Monika Sanocka
tel. 795 181 950
e-mail: m.sanocka@kujawsko-pomorskie.pl

 

Departament Edukacji
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

 

Adres wysyłkowy:

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
dopisek "RNŚ II"

 

Sekretariat   
tel. 56 621 87 79
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl


Godziny pracy interesantów
w Urzędzie Marszałkowskim:

Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-16:30
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-13:30

 

Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu